Wesprzyj kampanie i śledztwa

Wesprzyj zbiórkę na interwencje: https://pomagam.pl/1zlnainterwencje

Przekaż dotację na kampanię STOPKLATKA na konto:

Fundacja MRNRZ Viva!

ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa

53 1500 2080 1220 8000 0100 0000

tytuł przelewu: stopklatka