Nowa kampania

W tym roku Fundacja Viva! Rozpoczęła nową kampanię STOPKLATKA, której jednym z celów jest uświadamianie społeczeństwa w zakresie skutków hodowli przemysłowej zwierząt, dotyczących warunków hodowli, przewozu i zabijania zwierząt, oddziaływania na środowisko oraz zdrowie ludzi.


Cele kampanii:

1. Uświadamianie społeczeństwa w zakresie skutków hodowli przemysłowej zwierząt, dotyczących warunków hodowli, przewozu i zabijania zwierząt, oddziaływania na środowisko oraz zdrowie ludzi.

2. Przeciwdziałanie budowie nowych ferm przemysłowych, poprzez współpracę z mieszkańcami społeczności lokalnych oraz działania prawne.

3. Kampanie celowe, dotyczące danych praktyk w hodowli przemysłowych zwierząt i dążące do ich prawnego zakazania.