29.jpg

Akta sprawy dotyczącej znęcania się nad zwierzętami na terenie rzeźni Agryf w Szczecinie mają 1300 stron!